Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn
1 Wythnos
Cychwyn: 11/10/2021
Gorffen: 15/10/2021
Dydd Llun - Dydd Gwener
10:00 - 16:00

Cwrs Canolradd Rhan 1 a 2

Cyfeirnod: C2214 Dosbarthiadau Preswyl a Rhithiol
Canolradd

CWRS WYTHNOS - CANOLRADD RHAN 1 a 2

Dyma gwrs dysgu-o-bell (dan ofal tiwtor ar-lein) sy’n adeiladu ar lefel Sylfaen. Bydd cyfle i ddatblygu sgiliau sgwrsio, ysgrifennu, darllen a gwrando. Byddwch yn cwblhau dwy ran y lefel Sylfaen ar y cwrs hwn.

•rhoi a derbyn gwybodaeth bersonol

•disgrifio, gan ddefnyddio ystod eang o ansoddeiriau

•mynegi barn

•deall a defnyddio’r geiriau: hwn, hon, hyn, hwnnw ayb

•dysgu’r amser goddefol

•llongyfarch, dymuno’n dda a chydymdeimlo â rhywun

•ehangu geirfa ac ymadroddion defnyddiol

Cymraeg fydd prif iaith gyfathrebu y cwrs hwn, er bod croeso i fyfyrwyr ddefnyddio Saesneg er mwyn deall agweddau mwyaf cymhleth yr iaith a’r ramadeg.