Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn
1 Wythnos
Cychwyn: 18/10/2021
Gorffen: 22/10/2021
Dydd Llun - Dydd Gwener
09:00 - 17:00

Cwrs Mynediad Rhan 2

Cyfeirnod: C2215 Dosbarthiadau Preswyl a Rhithiol
Mynediad

CWRS WYTHNOS - MYNEDIAD RHAN 2

Yn cynnwys gwersi a llety lluniaeth llawn. Parhad o’r cwrs ar gyfer dechreuwyr. Mae’r pwyslais ar siarad yr iaith.

•adolygu patrymau’r amser presennol

•dysgu’r amser perffaith: wedi

•meddiant, e.e. fy nghar i, dy gar di, ei gar o/e, ei char hi

•creu brawddegau yn y gorffennol syml, e.e. ‘Es i i Bwllheli ddoe’

•gofyn ac ateb cwestiwn yn y gorffennol syml

•mynegi eisiau neu angen

•ie / nage

•dysgu enwau rhannau’r corff

•ehangu geirfa ac ymadroddion defnyddiol

Dysgir y cwrs hwn drwy gyfrwng y Saesneg. YN BYW YNG NGWYNEDD NEU MÔN? Cymerwch fantais o’n cynnig arbennig ar gyfer trigolion Gwynedd a Môn! Archebwch unrhyw gwrs 5 niwrnod (telerau dyddiol) am £125. Cysylltwch â ni i archebu.