Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn
37 Wythnos
Cychwyn: 15/09/2020
Gorffen: 20/07/2021
Dydd Mawrth
10:00 - 13:00

Cwrs Mynediad Rhan 1 a 2

Cyfeirnod: gd-20755 Cyfunol
Mynediad

Parhad o'r cwrs ar-lein ddechreuodd Gwanwyn 2020. Bydd y cwrs yma yn cychwyn ar Uned 11 o'r cwrs Mynediad (Gogledd Cymru). Byddwch chi yn treulio awr yn gweithio'n annibynnol cyn y wers a 3 awr yng nghwmni tiwtor a dysgwyr eraill. Bydd y cwrs yn cyflwyno geirfa a phatrymau iaith syml ac ymadroddion bob dydd. Mae’r pwyslais ar siarad yr iaith. Byddwch yn cwblhau lefel Mynediad wrth ddilyn y cwrs yma. Bydd y cwrs yma yn cael ei ddysgu trwy Zoom am y flwyddyn.

GOSTYNGIADAU A RHIF CÔD Y GOSTYNGIADAU:

Dychwelwyr 20% - Côd DYCH20 Dysgwyr sy'n dychwelyd i ddysgu am yr ail flwyddyn +.  Os oes bwlch o fwy na blwyddyn yn y dysgu yna nid yw'r dysgwr yn gymwys.

Pensiynwyr sy’n derbyn credyd pensiwn 40% - Côd PEN20

Myfyrwyr sy’n astudio cwrs hyfforddiant gyda choleg neu brifysgol 40% - Côd MYF20

Derbyn Budd-daliadau 40% - Côd BUDD20