Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn
1 Wythnos
Cychwyn: 28/06/2021
Gorffen: 02/07/2021
Dydd Llun - Dydd Gwener
09:00 - 17:00

Cwrs Mynediad Rhan 2

Cyfeirnod: C2153 Dosbarth Rhithiol Ar-lein
Mynediad

CWRS WYTHNOS - MYNEDIAD RHAN 2

Dyma gwrs dysgu-o-bell (dan ofal tiwtor ar-lein) sy’n barhad o’r cwrs ar gyfer dechreuwyr. Mae’r pwyslais ar siarad yr iaith.

adolygu patrymau’r amser presennol

dysgu’r amser perffaith: wedi

meddiant, e.e. fy nghar i, dy gar di, ei gar o/e, ei char hi

creu brawddegau yn y gorffennol syml, e.e. ‘Es i i Bwllheli ddoe’

gofyn ac ateb cwestiwn yn y gorffennol syml

mynegi eisiau neu angen •ie / nage •dysgu enwau rhannau’r corff

ehangu geirfa ac ymadroddion defnyddiol

Dysgir y cwrs hwn drwy gyfrwng y Saesneg.