Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn
1 Wythnos
Cychwyn: 19/07/2021
Gorffen: 23/07/2021
Dydd Llun - Dydd Gwener
09:00 - 17:00

Cwrs Sylfaen Rhan 1 a 2

Cyfeirnod: C2154 Dosbarth Rhithiol Ar-lein
Sylfaen

CWRS WYTHNOS - SYLFAEN RHAN 1 a 2

Dyma gwrs dysgu-o-bell (dan ofal tiwtor ar-lein) sy’n adeiladu ar lefel Mynediad ac sy’n gofyn am rywfaint o brofiad o’r Gymraeg. Bydd y prif bwyslais ar siarad yr iaith, gyda chyfle i drafod pynciau pob dydd fel y teulu a ffrindiau, gwaith a diddordebau. Byddwch yn cwblhau dwy ran y lefel Sylfaen ar y cwrs hwn.

adolygu’r amser gorffennol cryno

sôn am ddigwyddiadau olynol: cyn i mi…, ar ôl i mi…

dysgu yr amser amherffaith: roeddwn i

dyddiadau

defnyddio arddodiaid gyda berfau

datblygu rhagenwau, e.e. dw i wedi ei ddarllen o/e; dw i eisiau ei gweld hi

ehangu geirfa ac ymadroddion defnyddiol

Er y bydd y cwrs hwn yn cael ei ddysgu drwy gyfrwng y Saesneg ar y dechrau, yn raddol bydd y Gymraeg yn cymryd ei lle fel y brif iaith gyfathrebu.