Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn
1 Wythnos
Cychwyn: 14/02/2022
Gorffen: 18/02/2022
Dydd Llun - Dydd Gwener
09:00 - 17:00

Cwrs Mynediad Rhan 2

Cyfeirnod: C2232 Dosbarthiadau Preswyl a Rhithiol
Mynediad

CWRS WYTHNOS - MYNEDIAD RHAN 2 Yn cynnwys gwersi a llety lluniaeth llawn. Parhad o’r cwrs ar gyfer dechreuwyr. Mae’r pwyslais ar siarad yr iaith. •adolygu patrymau’r amser presennol •dysgu’r amser perffaith: wedi •meddiant, e.e. fy nghar i, dy gar di, ei gar o/e, ei char hi •creu brawddegau yn y gorffennol syml, e.e. ‘Es i i Bwllheli ddoe’ •gofyn ac ateb cwestiwn yn y gorffennol syml •mynegi eisiau neu angen •ie / nage •dysgu enwau rhannau’r corff •ehangu geirfa ac ymadroddion defnyddiol Dysgir y cwrs hwn drwy gyfrwng y Saesneg. YN BYW YNG NGWYNEDD NEU MÔN? Cymerwch fantais o’n cynnig arbennig ar gyfer trigolion Gwynedd a Môn! Archebwch unrhyw gwrs 5 niwrnod (telerau dyddiol) am £125. Cysylltwch â ni i archebu.

(PRESWYL)