Skip to main content

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn
1 Wythnos
Cychwyn: 05/12/2022
Gorffen: 07/12/2022
Dydd Llun - Dydd Mercher
10:00 - 16:00

Cwrs Blasu

Cyfeirnod: C2320 Dosbarth rhithiol
Blasu

CWRS BLASU TRI DIWRNOD

Dewch i gael blas ar y Gymraeg mewn awyrgylch anffurfiol a chyfeillgar. Cwrs wedi ei gynnal dros Zoom.

Ar y cwrs rhithiol hwn, bydd yr elfennau hyn yn cael eu trafod:

• ynganu defnyddio enwau lleoedd ac arwyddion • cyfarchion • rhifo syml a lliwiau • dyddiau’r wythnos • siarad am y tywydd • ymadroddion bob dydd • berfau a gofyn/ateb cwestiynau syml Addas ar gyfer pobl heb unrhyw wybodaeth flaenorol o’r Gymraeg. Cwrs delfrydol i baratoi ar gyfer mynd ar gwrs Mynediad 1.

Dysgir y cwrs hwn drwy gyfrwng y Saesneg.

Mae cyrsiau Nant Gwrtheyrn yn gyrsiau atodol sydd â’u ffeiliau cwrs eu hunain. Mae’r cyrsiau hyn yn ategu’r cynnwys a ddysgir ar gyrsiau’r lefelau cenedlaethol a gynigir gan ddarparwyr prif ffrwd eraill, sy’n eu gwneud yn ddull effeithiol o gefnogi unrhyw weithgareddau dysgu eraill a wneir gan ddysgwyr o bob lefel.

Yn ansicr ynghylch eich lefel neu eisiau gwybod mwy am addasrwydd ein cyrsiau i chi? Cysylltwch â ni am sgwrs anffurfiol: addysg@nantgwrtheyrn.org

(RHITHIOL)