Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn
1 Wythnos
Cychwyn: 28/02/2022
Gorffen: 02/03/2022
Dydd Llun - Dydd Mercher
10:00 - 16:00

Cwrs Blasu

Cyfeirnod: C2234 Dosbarthiadau Preswyl a Rhithiol
Blasu

CWRS BLASU Dyma gwrs dysgu-o-bell (dan ofal tiwtor ar-lein) sy’n rhoi blas ar y Gymraeg i ddechreuwyr pur mewn awyrgylch anffurfiol a chyfeillgar. • ynganu • defnyddio enwau lleoedd ac arwyddion • cyfarchion • rhifo syml a lliwiau • dyddiau’r wythnos • siarad am y tywydd • ymadroddion bob dydd • berfau a gofyn/ateb cwestiynau syml Addas ar gyfer pobl heb unrhyw wybodaeth flaenorol o’r Gymraeg. Cwrs delfrydol i baratoi ar gyfer mynd ar gwrs Mynediad 1.

(RHITHIOL)