Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn
1 Wythnos
Cychwyn: 21/03/2022
Gorffen: 25/03/2022
Dydd Llun - Dydd Gwener
10:00 - 16:00

Cwrs Mynediad Rhan 1

Cyfeirnod: C2238 Dosbarthiadau Preswyl a Rhithiol
Mynediad

CWRS WYTHNOS - MYNEDIAD RHAN 1

Dyma gwrs dysgu-o-bell (dan ofal tiwtor ar-lein) ar gyfer dechreuwyr, sy’n cyflwyno geirfa a phatrymau syml ac ymadroddion pob dydd. Mae’r pwyslais ar siarad yr iaith.

• dysgu’r amser presennol

•berfau

•creu brawddegau yn yr amser presennol

•defnyddio rhifau, trafod arian

•dysgu dyddiau’r wythnos, misoedd y flwyddyn, tymhorau

•gofyn am bethau, e.e. mewn caffi, tafarn neu siop

•meddiant, e.e. mae gen i/’da fi …

•ehangu geirfa ac ymadroddion defnyddiol

Addas ar gyfer pobl sydd ag ychydig o gefndir yn y Gymraeg, ac sy’n gallu gwneud rhai pethau syml fel ynganu, rhifo, cyfarch ac sy’n gwybod rhai geiriau a brawddegau syml.

Dysgir y cwrs hwn drwy gyfrwng y Saesneg.