Skip to main content

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn
1 Wythnos
Cychwyn: 27/02/2023
Gorffen: 03/03/2023
Dydd Llun - Dydd Gwener
09:30 - 17:00

Cwrs Mynediad Rhan 1

Cyfeirnod: C2328 Preswyl
Mynediad

MAE'R CWRS YMA AR GYFER DYSGWYR 18 - 25 OED AC YN CAEL EI GYNNIG FEL RHAN O RAGLEN 'YMLAEN GYDA'R DYSGU' Y GANOLFAN DYSGU CYMRAEG GENEDLAETHOL, SY'N CYNNIG CYRSIAU CYMRAEG AM DDIM I DDYSGWYR IFANC. I HAWLIO'CH LLE AM DDIM AR Y CWRS, DEFNYDDIWCH Y COD '1825' WRTH GOFRESTRU.

CWRS WYTHNOS - MYNEDIAD RHAN 1

Yn cynnwys gwersi a llety lluniaeth llawn.

Dyma gwrs ar gyfer dechreuwyr, sy’n cyflwyno geirfa a phatrymau syml ac ymadroddion pob dydd. Mae’r pwyslais ar siarad yr iaith.

Ar y cwrs hwn, bydd yr elfennau hyn yn cael eu trafod:

• dysgu’r amser presennol •berfau •creu brawddegau yn yr amser presennol •defnyddio rhifau, trafod arian •dysgu dyddiau’r wythnos, misoedd y flwyddyn, tymhorau •gofyn am bethau, e.e. mewn caffi, tafarn neu siop •meddiant, e.e. mae gen i/’da fi … •ehangu geirfa ac ymadroddion defnyddiol

Addas ar gyfer pobl sydd ag ychydig o gefndir yn y Gymraeg, ac sy’n gallu gwneud rhai pethau syml fel ynganu, rhifo, cyfarch ac sy’n gwybod rhai geiriau a brawddegau syml. Dysgir y cwrs hwn drwy gyfrwng y Saesneg.

Mae cyrsiau Nant Gwrtheyrn yn gyrsiau atodol sydd â’u ffeiliau cwrs eu hunain. Mae’r cyrsiau hyn yn ategu’r cynnwys a ddysgir ar gyrsiau’r lefelau cenedlaethol a gynigir gan ddarparwyr prif ffrwd eraill, sy’n eu gwneud yn ddull effeithiol o gefnogi unrhyw weithgareddau dysgu eraill a wneir gan ddysgwyr o bob lefel.

Yn ansicr ynghylch eich lefel neu eisiau gwybod mwy am addasrwydd ein cyrsiau i chi? Cysylltwch â ni am sgwrs anffurfiol: addysg@nantgwrtheyrn.org

Eisiau archebu nosweithiau llety ychwanegol? E-bostiwch: llety@nantgwrtheyrn.org ar ôl cofrestru.

(PRESWYL)