Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn
45 Wythnos
Cychwyn: 30/04/2021
Gorffen: 11/03/2022
Dydd Gwener
09:30 - 11:00

Cwrs Mynediad: Cymraeg yn y Cartref Rhan 1 a 2

Cyfeirnod: ww-28589 Dosbarth Rhithiol Ar-lein
Mynediad

Cwrs Gogledd 

Mae’r cwrs dechreuwyr yma, sy ar gyfer rhieni a gofalwyr plant ifanc hyd at 11 oed, yn cyflwyno geirfa, ymadroddion a phatrymau iaith pob dydd.

Mae’r cwrs yn dysgu tafodiaith y Gogledd a bydd angen prynu copi o’r cwrs lyfr ‘Mynediad’ sy ar gael am £10 ar-lein neu mewn siopau llyfrau Cymraeg (gwnewch yn siŵr eich bod chi’n prynu fersiwn y Gogledd).

Pwyswch y botwm Cofrestru er mwyn creu cyfrif gyda ni. Bydd eich darparwr cyrsiau lleol wedyn yn cysylltu i drefnu taliad (£20) ac i gadarnhau manylion y cwrs. Bydd y cwrs yn cael ei gynnal mewn dosbarth rhithiol ac mae’n dechrau w/c 26 Ebrill.

Dan ni’n edrych ymlaen at groesawu dysgwyr newydd aton ni – e-bostiwch swyddfa@dysgucymraeg.cymru os oes unrhyw gwestiynau. Mae gwybodaeth am sut i ymarfer eich Cymraeg ar gael fan hyn.