Skip to main content

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn
triangle vector pattern triangle vector pattern

Cwrs Uwch 2 - Rhan i a ii

Uwch 2 i a ii (Advanced 2 i and ii)
Preswyl
18: Preswyl
Cyfeirnod y Cwrs: C2334
Hyd: 1 Wythnos
Cychwyn: 17/04/2023
Gorffen: 21/04/2023
Amser + Diwrnod: 09:30 - 17:00 Dydd Llun - Dydd Gwener
Tafodiaith: D/B
Ffrwd dysgu: Prif Ffrwd
Darparwr: Dysgu Cymraeg Nant Gwrtheyrn
Lleoliad: Nant Gwrtheyrn, Llithfaen, Pwllheli, Gwynedd, LL53 6NL
£545.00
Llefydd ar ôl: 0
Dyddiad cau ar gyfer ymrestru: 24/03/2023

Ynglŷn â'r cwrs

CWRS WYTHNOS - UWCH II RHAN 1 a 2

Yn cynnwys gwersi a llety lluniaeth llawn.

Y GYMRAEG YN Y GYMRU GYFOES

Cwrs unigryw a chyfoes yn trafod y profiad o fyw mewn cymdeithas ddwyieithog.

Bydd y cwrs yn edrych ar y ffactorau sydd wedi llunio ein cymunedau dwyieithog, yr amrywiaeth a’r lleiafrifoedd sy’n rhan o’r cymunedau rheiny a’r mudiadau sydd yn cefnogi’r defnydd o’r Gymraeg o ddydd i ddydd.

Mae’r cwrs yn mynd i’r afael â hanes, seicoleg, gwyddoniaeth, cymdeithaseg a diwylliant cyfoes a’r cyfan o fewn cyd-destun y Gymraeg fel iaith fyw yng Nghymru.

Byddwch yn cael digonedd o gyfleoedd i ymarfer eich Cymraeg a thrafod agweddau ar ddwyieithrwydd am amlieithrwydd. Bydd yn gyfle i ddysgu, i ddatblygu eich sgiliau iaith ac i gynyddu mewn hyder er mwyn medru defnyddio’r Gymraeg mewn pob math o sefyllfaoedd.

Mae pob cwrs Uwch 2 yn addas ar gyfer dysgwyr Cymraeg (lefel Uwch) neu Gymry Cymraeg sydd eisiau dysgu mwy am eu hanes a’u diwylliant Cymreig.

Yn ansicr ynghylch eich lefel neu eisiau gwybod mwy am addasrwydd ein cyrsiau i chi? Cysylltwch â ni am sgwrs anffurfiol: addysg@nantgwrtheyrn.org

YN BYW YNG NGWYNEDD NEU MÔN? Cymerwch fantais o’n cynnig arbennig ar gyfer trigolion Gwynedd a Môn! Archebwch unrhyw gwrs 5 niwrnod (telerau dyddiol) am £140. Cysylltwch â ni i archebu.

Eisiau archebu nosweithiau llety ychwanegol? E-bostiwch: llety@nantgwrtheyrn.org ar ôl cofrestru.

(PRESWYL)