Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn
1 Wythnos
Cychwyn: 23/05/2022
Gorffen: 27/05/2022
Dydd Llun - Dydd Gwener
10:00 - 16:00

Cwrs Canolradd Rhan 1 a 2

Cyfeirnod: C2247 Dosbarthiadau Preswyl a Rhithiol
Canolradd

CWRS WYTHNOS - CANOLRADD RHAN 1 a 2 Dyma gwrs dysgu-o-bell (dan ofal tiwtor ar-lein) sy’n adeiladu ar lefel Sylfaen. Bydd cyfle i ddatblygu sgiliau sgwrsio, ysgrifennu, darllen a gwrando. Byddwch yn cwblhau dwy ran y lefel Sylfaen ar y cwrs hwn. •rhoi a derbyn gwybodaeth bersonol •disgrifio, gan ddefnyddio ystod eang o ansoddeiriau •mynegi barn •deall a defnyddio’r geiriau: hwn, hon, hyn, hwnnw ayb •dysgu’r amser goddefol •llongyfarch, dymuno’n dda a chydymdeimlo â rhywun •ehangu geirfa ac ymadroddion defnyddiol Cymraeg fydd prif iaith gyfathrebu y cwrs hwn, er bod croeso i fyfyrwyr ddefnyddio Saesneg er mwyn deall agweddau mwyaf cymhleth yr iaith a’r ramadeg.

(RHITHIOL)