Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn
1 Wythnos
Cychwyn: 20/06/2022
Gorffen: 22/06/2022
Dydd Llun - Dydd Mercher
09:00 - 17:00

Cwrs Blasu

Cyfeirnod: C2251 Dosbarthiadau Preswyl a Rhithiol
Blasu

CWRS BLASU TRI DIWRNOD Yn cynnwys gwersi a llety lluniaeth llawn. Dewch i gael blas ar y Gymraeg mewn awyrgylch anffurfiol a chyfeillgar. • ynganu defnyddio enwau lleoedd ac arwyddion • cyfarchion • rhifo syml a lliwiau • dyddiau’r wythnos • siarad am y tywydd • ymadroddion bob dydd • berfau a gofyn/ateb cwestiynau syml Addas ar gyfer pobl heb unrhyw wybodaeth flaenorol o’r Gymraeg. Cwrs delfrydol i baratoi ar gyfer mynd ar gwrs Mynediad 1. Dysgir y cwrs hwn drwy gyfrwng y Saesneg. YN BYW YNG NGWYNEDD NEU MÔN? Cymerwch fantais o’n cynnig arbennig ar gyfer trigolion Gwynedd a Môn! Archebwch unrhyw gwrs 3 diwrnod (telerau dyddiol) am £75. Cysylltwch â ni i archebu.

(PRESWYL)