Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn
1 Wythnos
Cychwyn: 11/07/2022
Gorffen: 15/07/2022
Dydd Llun - Dydd Gwener
10:00 - 16:00

Cwrs Mynediad Rhan 1

Cyfeirnod: C2255 Dosbarthiadau Preswyl a Rhithiol
Mynediad

CWRS WYTHNOS - MYNEDIAD RHAN 1 Dyma gwrs dysgu-o-bell (dan ofal tiwtor ar-lein) ar gyfer dechreuwyr, sy’n cyflwyno geirfa a phatrymau syml ac ymadroddion pob dydd. Mae’r pwyslais ar siarad yr iaith. • dysgu’r amser presennol •berfau •creu brawddegau yn yr amser presennol •defnyddio rhifau, trafod arian •dysgu dyddiau’r wythnos, misoedd y flwyddyn, tymhorau •gofyn am bethau, e.e. mewn caffi, tafarn neu siop •meddiant, e.e. mae gen i/’da fi … •ehangu geirfa ac ymadroddion defnyddiol Addas ar gyfer pobl sydd ag ychydig o gefndir yn y Gymraeg, ac sy’n gallu gwneud rhai pethau syml fel ynganu, rhifo, cyfarch ac sy’n gwybod rhai geiriau a brawddegau syml. Dysgir y cwrs hwn drwy gyfrwng y Saesneg.

(RHITHIOL)