Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn
1 Wythnos
Cychwyn: 18/07/2022
Gorffen: 22/07/2022
Dydd Llun - Dydd Gwener
09:00 - 17:00

Cwrs Canolradd Rhan 1 a 2

Cyfeirnod: C2256 Dosbarthiadau Preswyl a Rhithiol
Canolradd

CWRS WYTHNOS - CANOLRADD RHAN 1 a 2 Yn cynnwys gwersi a llety lluniaeth llawn. Dyma gwrs sy’n adeiladu ar lefel Sylfaen. Bydd cyfle i ddatblygu sgiliau sgwrsio, ysgrifennu, darllen a gwrando. Byddwch yn cwblhau dwy ran y lefel Sylfaen ar y cwrs hwn. •rhoi a derbyn gwybodaeth bersonol •disgrifio, gan ddefnyddio ystod eang o ansoddeiriau •mynegi barn •deall a defnyddio’r geiriau: hwn, hon, hyn, hwnnw ayb •dysgu’r amser goddefol •llongyfarch, dymuno’n dda a chydymdeimlo â rhywun •ehangu geirfa ac ymadroddion defnyddiol Cymraeg fydd prif iaith gyfathrebu y cwrs hwn, er bod croeso i fyfyrwyr ddefnyddio Saesneg er mwyn deall agweddau mwyaf cymhleth yr iaith a’r ramadeg. YN BYW YNG NGWYNEDD NEU MÔN? Cymerwch fantais o’n cynnig arbennig ar gyfer trigolion Gwynedd a Môn! Archebwch unrhyw gwrs 5 niwrnod (telerau dyddiol) am £125. Cysylltwch â ni i archebu.

(PRESWYL)