Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn
1 Diwrnod
Dyddiad: 26/01/2019
Dydd Sadwrn
10:00 - 15:00
Lleoliad
Canolfan Soar, Pontmorlais, Merthyr Tydfil, CF47 8BH

Sadwrn Siarad

Canolradd

Mae’r Sadwrn Siarad+ yn gyfle arbennig i ddysgwyr gymryd rhan mewn gweithdai hwyliog drwy gyfrwng y Gymraeg. Bydd y gweithdai yn cael eu rhannu yn ôl lefel, a bydd y defnydd o’r Gymraeg yn cael ei addasu i adlewyrchu hyn, fel bod rhywbeth ar gael i bawb, o lefel Mynediad i lefel Hyfedredd. Yn y gorffennol, mae’r gweithdai wedi cynnwys sesiynau myfyrdod, clocsio, ysgrifennu creadigol a gemau iaith. Dyw’r Sadwrn Siarad+ ddim yn cynnwys gwersi traddodiadol. Nod y digwyddiad yw i roi cyfle i ddysgwyr Cymraeg ddefnyddio a chlywed yr iaith mewn sefyllfa naturiol. Bydd manylion y diwrnod yn cael eu cyhoeddi yma yn fuan iawn.