Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn
15 Wythnos
Cychwyn: 26/01/2021
Gorffen: 25/05/2021
Dydd Mawrth
10:00 - 12:30

Cwrs Mynediad Rhan 1

Cyfeirnod: gd-24801 Dosbarth Rhithiol Ar-lein
Mynediad

Oherwydd pandemig Cofid-19 byddwn ni’n dysgu ar-lein. Byddwch yn ymuno ag ystafell ddosbarth rhithwir (virtual) dan arweiniad tiwtor ac yn ddefnyddio Zoom. Os dach chi ddim wedi defnyddio Zoom o’r blaen, peidiwch â phoeni, mae’n hawdd iawn. Mi fyddwn ni'n anfon cyfarwyddiadau atoch chi cyn dechrau’r cwrs.

Cwrs Mynediad Rhan 1 - Dyma gwrs ar gyfer dechreuwyr, sy’n cyflwyno geirfa a phatrymau iaith syml ac ymadroddion pob dydd. Mae’r pwyslais ar siarad yr iaith.