Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn
30 Wythnos
Cychwyn: 28/01/2021
Gorffen: 28/10/2021
Dydd Iau
19:00 - 21:00

Cwrs Mynediad Rhan 1

Cyfeirnod: gd-24805 Cyfunol (hunan astudio ar lein + dosbarth/dosbarth rhithiol)
Mynediad

GOSTYNGIADAU 

Cofiwch ddefnyddio'r côd LEARN50 pan da chi'n cofrestru er mwyn cael gostyngiad o 50%.

Oherwydd pandemig Cofid-19 byddwn ni’n dysgu ar-lein. Byddwch yn ymuno ag ystafell ddosbarth rhithwir (virtual) dan arweiniad tiwtor ac yn ddefnyddio Zoom. Os dach chi ddim wedi defnyddio Zoom o’r blaen, peidiwch â phoeni, mae’n hawdd iawn. Mi fyddwn ni'n anfon cyfarwyddiadau atoch chi cyn dechrau’r cwrs.

Cwrs Mynediad Rhan 1 - Dyma gwrs ar gyfer dechreuwyr, sy’n cyflwyno geirfa a phatrymau iaith syml ac ymadroddion pob dydd. Mae’r pwyslais ar siarad yr iaith.