Skip to main content

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn
34 Wythnos
Cychwyn: 14/09/2022
Gorffen: 28/06/2023
Dydd Mercher
19:00 - 21:00

Cwrs Sylfaen Rhan 1

Cyfeirnod: gd-37736 Dosbarth rhithiol
Sylfaen

Lleoliad Y Cwrs: Ar-lein 

Byddwch yn ymuno ag ystafell ddosbarth rhithwir (virtual) dan arweiniad tiwtor ac yn ddefnyddio Zoom.  Os dach chi ddim wedi defnyddio Zoom o’r blaen, peidiwch â phoeni, mae’n hawdd iawn.  Mi fyddwn ni'n anfon cyfarwyddiadau atoch chi cyn dechrau’r cwrs.  

Cwrs Sylfaen - Rhan 1 Dyma gwrs sy’n adeiladu ar lefel Mynediad ac sy’n gofyn am rywfaint o brofiad o’r Gymraeg. Bydd y prif bwyslais ar siarad yr iaith, gyda chyfle i drafod pynciau pob dydd fel y teulu a ffrindiau, gwaith a diddordebau. 

Cwblhaodd y dosbarth hwn Uned 21 yn y llyfr Mynediad cyn yr Haf a bydd yn symud ymlaen o’r pwynt hwnnw ym Mis Medi.

GOSTYNGIADAU A RHIF CÔD Y GOSTYNGIADAU:

Dychwelwyr 20% - Côd DYCH22 Dysgwyr sy'n dychwelyd i ddysgu am yr ail flwyddyn +.  Os oes bwlch o fwy na blwyddyn yn y dysgu yna nid yw'r dysgwr yn gymwys.

Pensiynwyr sy’n derbyn credyd pensiwn 40% - Côd PEN22 (Mae angen darparu tystiolaeth i gefnogi eich hawl.)

Myfyrwyr sy’n astudio cwrs hyfforddiant gyda choleg neu brifysgol 40% - Côd MYF22 (Mae angen darparu tystiolaeth i gefnogi eich hawl.)

Derbyn Budd-daliadau 40% - Côd BUDD22 (Mae angen darparu tystiolaeth i gefnogi eich hawl.)