Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn
17 Wythnos
Cychwyn: 22/01/2019
Gorffen: 11/06/2019
Dydd Mawrth
18:00 - 20:30
Lleoliad
Neuadd Pendre, 4 Stryd Brook, Tywyn, Gwynedd, LL36 9DP

Cwrs Mynediad Rhan 1

Mynediad

Dyma gwrs ar gyfer dechreuwyr, sy’n cyflwyno geirfa a phatrymau iaith syml, ac ymadroddion pob dydd. Mae’r pwyslais ar siarad yr iaith. Cofiwch, mae mwy i ddysgu Cymraeg na mynd i'r dosbarth yn unig. Mae gynnon ni lawer o gyfleoedd i chi siarad Cymraeg tu allan i'r dosbarth, yn ogystal ag adnoddau ar-lein i chi eu defnyddio yn eich amser eich hun i atgyfnerthu eich dysgu.

Mae gostyngiad 'di-gyflog' at gael i unrhyw un sy'n cael budd-daliadau, pensiynwyr, a myfyrwyr. Rhowch y côd disgownt DISC18 i mewn wrth dalu. Mae'n bosib y byddwn ni'n gofyn i chi am dystiolaeth er mwyn gwneud yn siŵr eich bod yn gymwys i gael gostyngiad.