Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn
30 Wythnos
Cychwyn: 01/08/2020
Gorffen: 31/07/2021
Dydd Sul - Dydd Sadwrn
00:00 - 00:00

Cwrs Gloywi Iaith

Cyfeirnod: DCAL0220 Dosbarth Rhithiol Ar-lein
Hyfedredd

Wyt ti'n teimlo'r angen i wella safon dy Gymraeg ysgrifenedig, neu a hoffet ddefnyddio dy Gymraeg gyda mwy o hyder a chywirdeb?

Mae llawer yn teimlo nad oes ganddynt yr un hyder wrth ysgrifennu'n Gymraeg ag sydd ganddynt yn siarad yr iaith o ddydd i ddydd. Dyma gwrs felly ar gyfer siaradwyr rhugl sydd eisiau meistoli y rheolau gramadegol a phatrymau iaith safonol.

Mae'r cwrs yn cynnwys 14 uned, ac mae disgwyl i fyfyrwyr gwblhau cyfres o dasgau ar-lein, ynghyd â rhai tasgau ysgrifenedig i'w danfon at y tiwtor personol. Er bod modd gweithio ar y tasgau yn hamddenol ac ar unrhyw adeg o'r dydd a'r nos (beth bynnag sy'n gyfleus), mae disgwyl i ti anelu at orffen y cwrs o fewn cyfnod o tua 30 wythnos.

Wrth weithio drwy y tasgau ysgrifenedig, byddi'n derbyn adborth uniongyrchol ar dy waith gan dy diwtor, a chyngor pellach ar sut i wella.

Disgowntiau: Os ydych yn gallu darparu tystiolaeth ddogfennol eich bod ar hyn o bryd yn perthyn i un o’r categoriau isod, defnyddiwch y côd perthnasol i dderbyn disgownt o 40% oddi ar y pris llawn

Pensiynwyr = PEN20

Myfyrwyr a Phrentisiaid llawn-amser = MYF20

Derbynwyr budd-daliadau gwladol = BUDD20

*dim ond 1 disgownt ellir ei ddefnyddio