Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn
3 Wythnos
Cychwyn: 03/08/2020
Gorffen: 21/08/2020
Dydd Llun - Dydd Gwener
10:00 - 15:30

Cwrs Canolradd Rhan 2

Cyfeirnod: CBC2HAF2020 Ar-lein
Canolradd

CWRS ARLEIN 4 AWR Y DYDD GYDA THIWTOR:

Mae’r Cwrs Brys yn eich galluogi chi i gwblhau lefel mewn cyfnod byr yn ystod yr Haf. Mae’r cwrs yn berffaith os ydych chi eisiau cyflymu’r broses ddysgu neu adolygu lefel yn ystod yr haf. Bydd 2 sesiwn 2 awr y dydd (10am-12pm a 1.30pm-3.30pm) am 3 wythnos.

Lefel Canolradd 2: Parhad o’r Cwrs Canolradd, sy’n adeiladu ar lefel Sylfaen ac sy’n addas ar gyfer pobl sy’n gyfarwydd â phrif batrymau’r Gymraeg. Bydd cyfle i ddatblygu sgiliau sgwrsio, gydag ychydig mwy o waith ysgrifennu, darllen a gwrando.