Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn
1 Wythnos
Cychwyn: 28/09/2020
Gorffen: 30/09/2020
Dydd Llun - Dydd Mercher
10:00 - 16:00

Cwrs Sylfaen Rhan 1 a 2

Cyfeirnod: C2108 Prif ffrwd
Sylfaen

Sylfaen – Defnyddio Dyma gwrs dysgu-o-bell (dan ofal tiwtor ar-lein) sy’n adeiladu ar lefel Mynediad ac sy’n gofyn am rywfaint o brofiad o’r Gymraeg. Mae’r pwyslais ar siarad yr iaith a’i defnyddio mewn nifer o gyd-destunau gwahanol. Wrth weithio mewn parau, mewn grwpiau ac yn annibynnol, bydd dysgwyr yn cael cyfleoedd niferus i ymarfer eu Cymraeg ac i drochi eu hunain yn yr iaith am 5 awr y dydd dros gyfnod o dridiau. • sôn am ddigwyddiadau olynol: cyn i mi…, ar ôl i mi… • dysgu yr amser amherffaith: roeddwn i • dyddiadau • defnyddio arddodiaid gyda berfau • datblygu rhagenwau, e.e. dw i wedi ei ddarllen o/e; dw i eisiau ei gweld hi • ehangu geirfa ac ymadroddion defnyddiol • sgwrsio gyda thrigolion lleol (ar-lein) • adloniant byw cyfrwng Cymraeg (ar-lein)

Bydd pawb sy’n cofrestru ar gyfer y cwrs hwn hefyd yn derbyn 3 sesiwn ‘dal i fyny’ ar-lein gyda thiwtor, yn ogystal ag ‘aduniad dosbarth’ ar-lein yn hwyrach ymlaen yn y flwyddyn!

Er y bydd y cwrs hwn yn cael ei ddysgu drwy gyfrwng y Saesneg ar y dechrau, yn raddol bydd y Gymraeg yn cymryd ei lle fel y brif iaith gyfathrebu.

Cofrestrwch heddiw i gael gostyngiad o 20%. Cod cywcynnar20