Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn
3 Wythnos
Cychwyn: 12/07/2021
Gorffen: 30/07/2021
Dydd Llun - Dydd Gwener
10:00 - 16:00

Cwrs Sylfaen Rhan 1

Cyfeirnod: CBS1HAFK Dosbarth Rhithiol Ar-lein
Sylfaen

Mae’r Cwrs Brys yn eich galluogi chi i gwblhau lefel mewn cyfnod byr yn ystod yr Haf. Mae’r cwrs yn berffaith os ydych chi eisiau cyflymu’r broses ddysgu neu adolygu lefel yn ystod yr haf.

Bydd 2 sesiwn 2 awr y dydd (10am-12pm a 2pm-4pm) am 3 wythnos. Bydd y cwrs yn un ar-lein, a byddwn yn defnyddio Microsoft Teams.

Lefel Sylfaen 1: Dyma gwrs sy’n adeiladu ar lefel Mynediad ac sy’n gofyn am rywfaint o brofiad o’r Gymraeg. Bydd y prif bwyslais ar siarad yr iaith, gyda chyfle i drafod pynciau pob dydd fel y teulu a ffrindiau, gwaith a diddordebau. Byddwch chi’n defnyddio llyfr cwrs “Dysgu Cymraeg Sylfaen/Foundation (A2) - De Cymru,", sydd ar gael i’w brynu ar www.gwales.com neu o’ch siop lyfrau Cymraeg lleol.

Eich cwrs Cymraeg am hanner y pris!

Defnyddiwch y cod canlynol i gael 50% oddi ar ffi eich cwrs (dim ond yn gymwys ar gyfer Cyrsiau Brys yr Haf sy’n dechrau ym mis Gorffennaf a Awst 2021).

Defnyddiwch y cod yma: 072021

Os ydych eisiau manteisio ar y gostyngiad yma, bydd rhaid i chi dalu ffi’r cwrs yn llawn erbyn 30 Mehefin 2021. Noder, os na fydd ffi’r cwrs wedi cael ei dalu yn llawn erbyn y dyddiad hwn, bydd dim modd hawlio’r gostyngiad. Ni all Dysgu Cymraeg Morgannwg roi ad-daliadau na rhoi cod gostyngiad ar waith os nad yw’r dysgwr yn defnyddio’r cod wrth gofrestru.