Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn
1 Wythnos
Cychwyn: 17/06/2019
Gorffen: 21/06/2019
Dydd Llun - Dydd Gwener
09:30 - 15:30
Lleoliad
Nant Gwrtheyrn, Llithfaen, Pwllheli, Gwynedd, LL53 6NL

Cwrs Uwch ii - Rhan 1 a 2

Uwch

CWRS WYTHNOS: UWCH II RHAN 1+2 – Lluniaeth Llawn Dyma gyfle i ymarfer trafod pynciau a themâu o bob math. Byddwch hefyd yn datblygu eich sgiliau darllen, ysgrifennu a gwrando. Cwrs sy’n rhoi cyfle i’r myfyrwyr astudio diwylliant y Cymry drwy gyfrwng y Gymraeg. Bydd pob cwrs yn wahanol er mwyn gofalu y gall myfyrwyr ei fynychu fwy nag unwaith, ond bydd pob cwrs yn cynnwys elfennau o’r canlynol: • hanes • llenyddiaeth • atyniadau lleol Mae pob cwrs Uwch 2 yn addas ar gyfer dysgwyr Cymraeg (lefel Uwch) neu Gymry Cymraeg sydd eisiau dysgu mwy am eu hanes a’u diwylliant Cymreig. Bydd themâu’r cyrsiau ar gael ar ein gwefan yn fuan iawn!

Cwrs Llên Cymru efo Bethan Gwanas

Yn sgil llwyddiant y cwrs hwn yn 2017 a 2018, bydd Bethan yn ei hôl i arwain cwrs ar rai o awduron cyfoes gorau Cymru; y tro hwn, awduron fel Daniel Davies, Sian Northey a Llwyd Owen. Rhyddiaith fydd dan y chwyddwydr yn bennaf, ond bydd sylw hefyd at gerdd neu ddwy. Fel arfer, bydd cyfle i gyfarfod ag ambell un o’r awduron, yn cynnwys enillydd Medal Ryddiaith Eisteddfod 2018, Manon Steffan Ros. Y nofel honno, Llyfr Glas Nebo, fydd testun y sgwrsio gyda darllenwyr lleol ar y pnawn Mercher.

Dan arweiniad awdures sydd hefyd yn diwtor Cymraeg profiadol, bydd yn siŵr o fod yn gwrs difyr, addysgiadol a hwyliog!

 

BETHAN GWANAS

Awdures 37 o lyfrau i blant ac oedolion (a chyfres Bywyd Blodwen Jones ar gyfer dysgwyr), a thiwtor Cymraeg ac ysgrifennu creadigol. Enillodd wobr Tir na nOg am ei llyfrau i’r arddegau gyda Llinyn Trôns a Sgôr, a hi oedd enillydd cyntaf Gwobr Goffa T Llew Jones am nofel i blant gyda Gwylliaid. Roedd Hi yw Fy Ffrind ar restr fer Llyfr y Flwyddyn 2005. Wedi ysgrifennu nifer o ddramau llwyfan, teledu a radio hefyd ac mae’n ysgrifennu colofn i’r Herald Gymraeg yn y Daily Post ers dros 19 mlynedd. Mae’n byw ger Dolgellau ym Meirionnydd.

 

Author of 37 books in Welsh for children and adults (and the Bywyd Blodwen Jones trilogy for Welsh learners), and Welsh and creative writing tutor. She has achieved a number of accolades for her work including the Tir na n-Og award for her children’s books Llinyn Trôns and Sgôr, and she was the first winner of the T Llew Jones Memorial prize for Gwylliaid. In 2005 she was on the Welsh Book of The Year shortlist (Hi Yw fy Ffrind). Has written for the theatre, TV and radio too, and has written a regular column for the Daily Post for over 19 years.