Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn
7 Wythnos
Cychwyn: 03/10/2019
Gorffen: 21/11/2019
Dydd Iau
09:30 - 12:30
Lleoliad
Prifysgol Cymru, Cofrestrfa'r Brifysgol, Rhodfa'r Brenin Edward VII, Caerdydd, CF10 3NS

Cwrs Mynediad Rhan 1

Mynediad

Mae hwn yn gwrs i ddechreuwyr sy’n gweithio yn y sector Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant. Bydd yr eirfa a’r ymadroddion yn cael eu cyflwyno yng nghyd-destun gweithio gyda phlant ifanc.

 

Ni chynhelir sesiwn yn ystod gwyliau'r hanner tymor ar ddydd Iau y 31ain o Hydref 2019.