Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn
30 Wythnos
Cychwyn: 23/09/2019
Gorffen: 11/06/2020
Dydd Llun, Dydd Mawrth, Dydd Iau
09:30 - 12:30
Lleoliad
Canolfan Dysgu gydol Oes Gartholwg, Heol St Iltyd, Pentre'r Eglwys, Rhondda Cynon Taff, CF38 1RQ

Cwrs Mynediad Rhan 1 a 2

Mynediad

Cwrs Dwys Blwyddyn 1

Mae’r Cwrs Dwys yn dysgu dwy lefel gyfan o fewn un flwyddyn – Mynediad rhan 1 a 2 a Sylfaen rhan 1 a 2. Mae’n addas ar gyfer dechreuwyr ac yn cyflwyno geirfa a phatrymau iaith syml ac ymadroddion bob dydd. Unwaith y byddwch chi’n gyfarwydd â’r patrymau hyn, bydd y pwyslais ar siarad yr iaith, gyda chyfle i drafod ystod eang o bynciau. Byddwch chi’n gymwys i sefyll dau arholiad CBAC ar y cwrs hwn – un ym mis Ionawr ac un ym mis Mehefin. Bydd adolygu ar gyfer hwn yn rhan o waith y dosbarth. Byddwch chi’n defnyddio llyfrau cwrs “Mynediad (A1) – De Cymru” a “Sylfaen (A2) – De Cymru”, sydd ar gael i’w brynu ar www.gwales.com neu o’ch siop lyfrau Cymraeg lleol.