Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn
17 Wythnos
Cychwyn: 23/01/2019
Gorffen: 12/06/2019
Dydd Mercher
18:00 - 20:30
Lleoliad
Dysgu Cymraeg Gogledd-Orllewin, Stryd y Deon, Bangor, Gwynedd, LL57 1UT

Cwrs Mynediad Rhan 1

Mynediad

Dyma gwrs ar gyfer dechreuwyr, sy’n cyflwyno geirfa a phatrymau iaith syml, ac ymadroddion pob dydd. Mae’r pwyslais ar siarad yr iaith.

Cofiwch, mae mwy i ddysgu Cymraeg na mynd i'r dosbarth yn unig. Mae gynnon ni lawer o gyfleoedd i chi siarad Cymraeg tu allan i'r dosbarth, yn ogystal ag adnoddau ar-lein i chi eu defnyddio yn eich amser eich hun i atgyfnerthu eich dysgu.

Mae gostyngiad 'di-gyflog' at gael i unrhyw un sy'n cael budd-daliadau, pensiynwyr, a myfyrwyr. Rhowch y côd disgownt DISC18 i mewn wrth dalu. Mae'n bosib y byddwn ni'n gofyn i chi am dystiolaeth er mwyn gwneud yn siŵr eich bod yn gymwys i gael gostyngiad.