Skip to main content

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn
triangle vector pattern triangle vector pattern

Cwrs Canolradd Rhan 1 a 2

Canolradd 1 a 2 (Intermediate 1 and 2)
Dosbarth rhithiol
16: Dosbarth rhithiol
Cyfeirnod y Cwrs: C2416
Hyd: 1 Wythnos
Cychwyn: 22/01/2024
Gorffen: 26/01/2024
Amser a Diwrnod: 10:00 - 16:00 Dydd Llun - Dydd Gwener
Tafodiaith: D/B
Ffrwd dysgu: Prif Ffrwd
Darparwr: Dysgu Cymraeg Nant Gwrtheyrn
£165.00
Llefydd ar ôl: 0
Dyddiad cau ar gyfer ymrestru: 22/12/2023

Ynglŷn â'r cwrs

CWRS WYTHNOS - CANOLRADD RHAN 1 a 2

Dyma gwrs sy’n adeiladu ar lefel Sylfaen. Bydd cyfle i ddatblygu sgiliau sgwrsio, ysgrifennu, darllen a gwrando. Cwrs wedi ei gynnal dros Zoom.

Ar y cwrs rhithiol hwn, bydd yr elfennau hyn yn cael eu trafod:

•rhoi a derbyn gwybodaeth bersonol

•disgrifio, gan ddefnyddio ystod eang o ansoddeiriau

•mynegi barn

•deall a defnyddio’r geiriau: hwn, hon, hyn, hwnnw ayb

•dysgu’r amser goddefol

•llongyfarch, dymuno’n dda a chydymdeimlo â rhywun

•ehangu geirfa ac ymadroddion defnyddiol

Cymraeg fydd prif iaith gyfathrebu y cwrs hwn, er bod croeso i fyfyrwyr ddefnyddio Saesneg er mwyn deall agweddau mwyaf cymhleth yr iaith a’r ramadeg.

Mae cyrsiau Nant Gwrtheyrn yn gyrsiau atodol sydd â’u ffeiliau cwrs eu hunain. Mae’r cyrsiau hyn yn ategu’r cynnwys a ddysgir ar gyrsiau’r lefelau cenedlaethol a gynigir gan ddarparwyr prif ffrwd eraill, sy’n eu gwneud yn ddull effeithiol o gefnogi unrhyw weithgareddau dysgu eraill a wneir gan ddysgwyr o bob lefel. Yn ansicr ynghylch eich lefel neu eisiau gwybod mwy am addasrwydd ein cyrsiau i chi? Cysylltwch â ni am sgwrs anffurfiol: addysg@nantgwrtheyrn.org

(RHITHIOL)