Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn
30 Wythnos
Cychwyn: 28/09/2020
Gorffen: 18/06/2021
Dydd Llun, Dydd Mercher, Dydd Gwener
09:30 - 12:30

Cwrs Mynediad Rhan 1 a 2

Cyfeirnod: D01T01K Prif ffrwd
Mynediad

Blwyddyn 1 y Cwrs Dwys - Mae’r Cwrs Dwys yn dysgu dwy lefel gyfan o fewn un flwyddyn – Mynediad rhan 1 a 2 a Sylfaen rhan 1 a 2. Mae’n addas ar gyfer dechreuwyr ac yn cyflwyno geirfa a phatrymau iaith syml ac ymadroddion bob dydd. Unwaith y byddwch chi’n gyfarwydd â’r patrymau hyn, bydd y pwyslais ar siarad yr iaith, gyda chyfle i drafod ystod eang o bynciau. Byddwch chi’n gymwys i sefyll dau arholiad CBAC ar y cwrs hwn – un ym mis Ionawr ac un ym mis Mehefin. Bydd adolygu ar gyfer hwn yn rhan o waith y dosbarth.

Eich cwrs Cymraeg am hanner y pris!

Defnyddiwch y cod canlynol i gael 50% oddi ar ffi eich cwrs (dim ond yn gymwys ar gyfer cyrsiau 30 wythnos sy’n dechrau ym mis Medi/Hydref 2020).

Defnyddiwch y cod yma: beginner50

Os ydych eisiau manteisio ar y gostyngiad yma, bydd rhaid i chi dalu ffi’r cwrs yn llawn erbyn 30 Medi, 2020. Noder, os na fydd ffi’r cwrs wedi cael ei dalu yn llawn erbyn y dyddiad hwn, bydd dim modd hawlio’r gostyngiad. Ni all Dysgu Cymraeg Morgannwg roi ad-daliadau na rhoi cod gostyngiad ar waith os nad yw’r dysgwr yn defnyddio’r cod wrth gofrestru.