Skip to main content

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn
triangle vector pattern triangle vector pattern

Cwrs Canolradd Rhan 1 a 2

Canolradd 1 a 2 (Intermediate 1 and 2)
Preswyl
18: Preswyl
Cyfeirnod y Cwrs: C2431
Hyd: 1 Wythnos
Cychwyn: 13/05/2024
Gorffen: 17/05/2024
Amser + Diwrnod: 09:30 - 17:00 Dydd Llun - Dydd Gwener
Tafodiaith: D/B
Ffrwd dysgu: Prif Ffrwd
Darparwr: Dysgu Cymraeg Nant Gwrtheyrn
Lleoliad: Nant Gwrtheyrn, Llithfaen, Pwllheli, Gwynedd, LL53 6NL
£545.00
Llefydd ar ôl: 0
Dyddiad cau ar gyfer ymrestru: 13/05/2024

Ynglŷn â'r cwrs

CWRS WYTHNOS - CANOLRADD RHAN 1 a 2

Yn cynnwys gwersi a llety lluniaeth llawn. Dyma gwrs sy’n adeiladu ar lefel Sylfaen. Bydd cyfle i ddatblygu sgiliau sgwrsio, ysgrifennu, darllen a gwrando.

Ar y cwrs hwn, bydd yr elfennau hyn yn cael eu trafod:

•rhoi a derbyn gwybodaeth bersonol

•disgrifio, gan ddefnyddio ystod eang o ansoddeiriau

•mynegi barn

•deall a defnyddio’r geiriau: hwn, hon, hyn, hwnnw ayb

•dysgu’r amser goddefol

•llongyfarch, dymuno’n dda a chydymdeimlo â rhywun

•ehangu geirfa ac ymadroddion defnyddiol

Cymraeg fydd prif iaith gyfathrebu y cwrs hwn, er bod croeso i fyfyrwyr ddefnyddio Saesneg er mwyn deall agweddau mwyaf cymhleth yr iaith a’r ramadeg.

Mae cyrsiau Nant Gwrtheyrn yn gyrsiau atodol sydd â’u ffeiliau cwrs eu hunain. Mae’r cyrsiau hyn yn ategu’r cynnwys a ddysgir ar gyrsiau’r lefelau cenedlaethol a gynigir gan ddarparwyr prif ffrwd eraill, sy’n eu gwneud yn ddull effeithiol o gefnogi unrhyw weithgareddau dysgu eraill a wneir gan ddysgwyr o bob lefel. Yn ansicr ynghylch eich lefel neu eisiau gwybod mwy am addasrwydd ein cyrsiau i chi? Cysylltwch â ni am sgwrs anffurfiol: addysg@nantgwrtheyrn.org

YN BYW YNG NGWYNEDD NEU MÔN? Cymerwch fantais o’n cynnig arbennig ar gyfer trigolion Gwynedd a Môn! Archebwch unrhyw gwrs 5 diwrnod (telerau dyddiol) am £140. Cysylltwch â ni i archebu.

Eisiau archebu nosweithiau llety ychwanegol? E-bostiwch: llety@nantgwrtheyrn.org ar ôl cofrestru.

(PRESWYL)