Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn
16 Wythnos
Cychwyn: 28/01/2019
Gorffen: 17/06/2019
Dydd Llun
19:00 - 21:00
Lleoliad
Canolfan Gymunedol, Stryd Y Senedd, Rhuddlan, LL18 5PU

Cwrs Mynediad Rhan 1

Mynediad

(Rhan 1) Dyma gwrs ar gyfer dechreuwyr, sy’n cyflwyno geirfa a phatrymau iaith syml ac ymadroddion pob dydd. Mae’r pwyslais ar siarad yr iaith.

Gostyngiadau a Rhif Côd y Gostyngiadau

   

03 Pensiynwyr yn derbyn Credyd Pensiwn 40%    Dogfennau i’w dangos yn y wers gyntaf.

 

04 Myfyrwyr yn astudio cwrs hyfforddi gyda Choleg neu Brifysgol  40% .             

Cerdyn NUS neu gerdyn adnabod y coleg / y brifysgol i’w dangos yn y wers gyntaf.

 

05 Credyd Treth Gwaith; Cymhorthdal Incwm; Lwfans Cyflogaeth a Chymorth; Budd-dal Tai/Treth Y Cyngor; Lwfans Byw i’r Anabl; Lwfans Gofalwr;  Lwfans Ceisio Gwaith  40%.

Dogfennau i’w dangos yn y wers gyntaf.

 

06 Ymrestru Cynnar cyn Ionawr 20fed 2019 20%

 

Pwysig: Ni ellir defnyddio mwy nag un côd disgownt. Os ydych yn gymwys ar gyfer mwy nag un o’r codau disgownt uchod defnyddiwch yr un sydd yn cynnig y disgownt uchaf.