Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn
1 Wythnos
Cychwyn: 04/11/2019
Gorffen: 08/11/2019
Dydd Llun - Dydd Gwener
09:30 - 17:30
Lleoliad
Nant Gwrtheyrn, Llithfaen, Pwllheli, Gwynedd, LL53 6NL

Cwrs Uwch ii - Rhan 1 a 2

Uwch

CWRS WYTHNOS: UWCH II RHAN 1+2 – Lluniaeth Llawn Dyma gyfle i ymarfer trafod pynciau a themâu o bob math. Byddwch hefyd yn datblygu eich sgiliau darllen, ysgrifennu a gwrando. Cwrs sy’n rhoi cyfle i’r myfyrwyr astudio diwylliant y Cymry drwy gyfrwng y Gymraeg. Bydd pob cwrs yn wahanol er mwyn gofalu y gall myfyrwyr ei fynychu fwy nag unwaith, ond bydd pob cwrs yn cynnwys elfennau o’r canlynol: • hanes • llenyddiaeth • atyniadau lleol Mae pob cwrs Uwch 2 yn addas ar gyfer dysgwyr Cymraeg (lefel Uwch) neu Gymry Cymraeg sydd eisiau dysgu mwy am eu hanes a’u diwylliant Cymreig. Bydd themâu’r cyrsiau ar gael ar ein gwefan yn fuan iawn!

Angharad Tomos

 

BRWYDR YR IAITH
Pam fod y Gymraeg mor bwysig i bobl Cymru?
Cwrs sy'n edrych yn ol ar rai o frwydrau mwyaf Cymru
yn yr G20 dros dir Cymru a'r Gymraeg.
Mae'n gwrs bywiog sy'n cyfuno hanes gyda chanu
protest. Cawn ein hysbrydoli gan y Tan yn Llyn,
brwydr y Beasleys, Tryweryn, Cymdeithas yr Iaith
a Phont Trefechan.
Dewch i ddeall be sy'n tanio pobl i godi llais dros y
Gymraeg, ac i ddeall gwleidyddiaeth y Gymru fodern.

Naill ai ar y diwedd - Byddwch yn falch i chi ddysgu Cymraeg
neu Cwrs i Ddysgwyr a siaradwyr Cymraeg.

WHY FIGHT FOR THE WELSH LANGUAGE?
Why is the language so important to the people of Wales?
A course that takes a look on some of the greatest campaigns
for the land and the language in Wales during the C20.
It's a lively course that discusses history along with protest
songs. We will be inspired by the Fire in Llyn, the Beasleys,
Tryweryn, Cymdeithas yr Iaith and its birth at Trefechan.
Come to understand what fires people to raise their
voice for Wales and to get to grips with modern Welsh
politics. We welcome a spectrum of all kind of opinions!