Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn
2 Wythnos
Cychwyn: 12/10/2020
Gorffen: 23/10/2020
Dydd Llun, Dydd Mercher, Dydd Gwener
10:00 - 16:00

Cwrs Gloywi Iaith

Cyfeirnod: C2110 Prif ffrwd
Hyfedredd

Gloywi Dyma gwrs dysgu-o-bell (dan ofal tiwtor ar-lein) ar gyfer dysgwyr rhugl a siaradwyr iaith gyntaf sydd eisiau cryfhau eu sgiliau, naill ai ar lafar neu’n ysgrifenedig. Ar y cwrs hwn byddwn yn anelu at astudio’r canlynol: • gwallau cyffredin • treigladau • arddodiaid • sillafu • idiomau • adnabod patrymau Saesneg yn yr iaith Gymraeg – a’u newid am batrymau Cymreig

Bydd pawb sy’n cofrestru ar gyfer y cwrs hwn hefyd yn derbyn 3 sesiwn ‘dal i fyny’ ar-lein gyda thiwtor, yn ogystal ag ‘aduniad dosbarth’ ar-lein yn hwyrach ymlaen yn y flwyddyn!

Addas ar gyfer pobl sy’n ddysgwyr rhugl neu’n Gymry Cymraeg iaith gyntaf sydd eisiau canolbwyntio ar loywi eu hiaith lafar ac ysgrifenedig. Cynhelir y cwrs dros gyfnod o bythefnos – Llun-Mer-Gwe, rhwng 10am – 4pm.

Cofrestrwch heddiw i gael gostyngiad o 20%. Cod cywcynnar20