Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn
1 Wythnos
Cychwyn: 26/10/2020
Gorffen: 28/10/2020
Dydd Llun - Dydd Mercher
10:00 - 16:00

Cwrs Tri Diwrnod

Cyfeirnod: C2111 Prif ffrwd
Uwch

Cwrs Uwch 2 Llenyddiaeth Gymraeg Gyfoes Dyma gyrsiau dysgu-o-bell (dan ofal tiwtor ar-lein) ar gyfer dysgwyr lefel Uwch. Cyfle unigryw i ymarfer trafod pynciau diddorol sydd â’u geirfa unigryw. Byddwch hefyd yn datblygu eich sgiliau darllen, ysgrifennu a gwrando wrth ddysgu am hanes a diwylliant Cymru. 5 awr y dydd dros gyfnod o dridiau.

Bydd pawb sy’n cofrestru ar gyfer y cwrs hwn hefyd yn derbyn 3 sesiwn ‘dal i fyny’ ar-lein gyda thiwtor, yn ogystal ag ‘aduniad dosbarth’ ar-lein yn hwyrach ymlaen yn y flwyddyn!

Mae pob cwrs Uwch 2 yn addas ar gyfer dysgwyr Cymraeg (lefel Uwch) neu Gymry Cymraeg sydd eisiau dysgu mwy am eu hanes a’u diwylliant Cymreig.

Cofrestrwch heddiw i gael gostyngiad o 20%. Cod cywcynnar20