Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn
1 Wythnos
Cychwyn: 09/11/2020
Gorffen: 11/11/2020
Dydd Llun - Dydd Mercher
10:00 - 16:00

Cwrs Blasu

Cyfeirnod: C2113 Dosbarth rhithiol ar lein
Blasu

Dyma gwrs dysgu-o-bell (dan ofal tiwtor ar-lein) sy’n rhoi blas ar y Gymraeg i ddechreuwyr pur mewn awyrgylch anffurfiol a chyfeillgar. 

  • ynganu
  • defnyddio enwau lleoedd ac arwyddion
  • cyfarchion
  • rhifo syml a lliwiau
  • dyddiau’r wythnos
  • siarad am y tywydd
  • ymadroddion bob dydd
  • berfau a gofyn/ateb cwestiynau syml

Bydd pawb sy’n cofrestru ar gyfer y cwrs hwn hefyd yn derbyn 3 sesiwn ‘dal i fyny’ ar-lein gyda thiwtor, yn ogystal ag ‘aduniad dosbarth’ ar-lein yn hwyrach ymlaen yn y flwyddyn! 

Addas ar gyfer pobl heb unrhyw wybodaeth flaenorol o’r Gymraeg. Cwrs delfrydol i baratoi ar gyfer mynd ar gwrs Mynediad 1. 

Dysgir y cwrs hwn drwy gyfrwng y Saesneg.