Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn
1 Wythnos
Cychwyn: 30/11/2020
Gorffen: 04/12/2020
Dydd Llun - Dydd Gwener
10:00 - 16:00

Cwrs Sylfaen Rhan 1 a 2

Cyfeirnod: C2116 Dosbarth rhithiol ar lein
Sylfaen

CWRS WYTHNOS - SYLFAEN RHAN 1 a 2  

Dyma gwrs dysgu-o-bell (dan ofal tiwtor ar-lein) sy’n adeiladu ar lefel Mynediad ac sy’n gofyn am rywfaint o brofiad o’r Gymraeg. Bydd y prif bwyslais ar siarad yr iaith, gyda chyfle i drafod pynciau pob dydd fel y teulu a ffrindiau, gwaith a diddordebau. Byddwch yn cwblhau dwy ran y lefel Sylfaen ar y cwrs hwn.  

  • adolygu’r amser gorffennol cryno 
  • sôn am ddigwyddiadau olynol: cyn i mi…, ar ôl i mi… 
  • dysgu yr amser amherffaith: roeddwn i 
  • dyddiadau 
  • defnyddio arddodiaid gyda berfau 
  • datblygu rhagenwau, e.e. dw i wedi ei ddarllen o/e; dw i eisiau ei gweld hi 
  • ehangu geirfa ac ymadroddion defnyddiol  

Bydd pawb sy’n cofrestru ar gyfer y cwrs hwn hefyd yn derbyn 3 sesiwn ‘dal i fyny’ ar-lein gyda thiwtor, yn ogystal ag ‘aduniad dosbarth’ ar-lein yn hwyrach ymlaen yn y flwyddyn! 

Er y bydd y cwrs hwn yn cael ei ddysgu drwy gyfrwng y Saesneg ar y dechrau, yn raddol bydd y Gymraeg yn cymryd ei lle fel y brif iaith gyfathrebu.