Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn
1 Wythnos
Cychwyn: 07/12/2020
Gorffen: 11/12/2020
Dydd Llun - Dydd Gwener
10:00 - 16:00

Cwrs Canolradd Rhan 1 a 2

Cyfeirnod: C2117 Dosbarth rhithiol ar lein
Canolradd

CWRS WYTHNOS - CANOLRADD RHAN 1 a 2  

Dyma gwrs dysgu-o-bell (dan ofal tiwtor ar-lein) sy’n adeiladu ar lefel Sylfaen. Bydd cyfle i ddatblygu sgiliau sgwrsio, ysgrifennu, darllen a gwrando. Byddwch yn cwblhau dwy ran y lefel Sylfaen ar y cwrs hwn.  

  • rhoi a derbyn gwybodaeth bersonol 
  • disgrifio, gan ddefnyddio ystod eang o ansoddeiriau 
  • mynegi barn 
  • deall a defnyddio’r geiriau: hwn, hon, hyn, hwnnw ayb 
  • dysgu’r amser goddefol 
  • llongyfarch, dymuno’n dda a chydymdeimlo â rhywun 
  • ehangu geirfa ac ymadroddion defnyddiol 

Bydd pawb sy’n cofrestru ar gyfer y cwrs hwn hefyd yn derbyn 3 sesiwn ‘dal i fyny’ ar-lein gyda thiwtor, yn ogystal ag ‘aduniad dosbarth’ ar-lein yn hwyrach ymlaen yn y flwyddyn! 

Cymraeg fydd prif iaith gyfathrebu y cwrs hwn, er bod croeso i fyfyrwyr ddefnyddio Saesneg er mwyn deall agweddau mwyaf cymhleth yr iaith a’r ramadeg.