Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn
1 Wythnos
Cychwyn: 14/12/2020
Gorffen: 18/12/2020
Dydd Llun - Dydd Gwener
10:00 - 16:00

Cwrs Uwch i - Rhan 1 a 2

Cyfeirnod: C2118 Dosbarth rhithiol ar lein
Uwch

CWRS WYTHNOS – UWCH I RHAN 1 a 2

Dyma gwrs dysgu-o-bell (dan ofal tiwtor ar-lein) sy’n rhoi cyfle i ymarfer trafod pynciau a themâu o bob math. Byddwch hefyd yn datblygu eich sgiliau darllen, ysgrifennu a gwrando.

  • adolygu prif batrymau’r iaith
  • cynnal sgwrs am y teulu, gwaith, diddordebau, ayb, ac ymateb yn briodol
  • mynegi barn am bynciau llosg y dydd
  • darllen, deall ac ymateb i erthyglau o bapurau newydd, papurau bro a chylchgronau
  • trafod idiomau a diarhebion
  • ehangu geirfa ac ymadroddion

Bydd pawb sy’n cofrestru ar gyfer y cwrs hwn hefyd yn derbyn 3 sesiwn ‘dal i fyny’ ar-lein gyda thiwtor, yn ogystal ag ‘aduniad dosbarth’ ar-lein yn hwyrach ymlaen yn y flwyddyn!

Cymraeg fydd prif iaith gyfathrebu y cwrs hwn, er bod croeso i fyfyrwyr ddefnyddio Saesneg er mwyn deall agweddau mwyaf cymhleth yr iaith a’r ramadeg.