Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn
1 Wythnos
Cychwyn: 25/01/2021
Gorffen: 29/01/2021
Dydd Llun - Dydd Gwener
09:00 - 17:00

Cwrs Canolradd Rhan 1 a 2

Cyfeirnod: C2121 Preswyl
Canolradd

CWRS WYTHNOS - CANOLRADD RHAN 1 a 2

Yn cynnwys gwersi a llety lluniaeth llawn.

Dyma gwrs sy’n adeiladu ar lefel Sylfaen. Bydd cyfle i ddatblygu sgiliau sgwrsio, ysgrifennu, darllen a gwrando. Byddwch yn cwblhau dwy ran y lefel Sylfaen ar y cwrs hwn.

•rhoi a derbyn gwybodaeth bersonol

•disgrifio, gan ddefnyddio ystod eang o ansoddeiriau

•mynegi barn

•deall a defnyddio’r geiriau: hwn, hon, hyn, hwnnw ayb

•dysgu’r amser goddefol

•llongyfarch, dymuno’n dda a chydymdeimlo â rhywun

•ehangu geirfa ac ymadroddion defnyddiol

•sgwrsio gyda thrigolion lleol

Cymraeg fydd prif iaith gyfathrebu y cwrs hwn, er bod croeso i fyfyrwyr ddefnyddio Saesneg er mwyn deall agweddau mwyaf cymhleth yr iaith a’r ramadeg.

YN BYW YNG NGWYNEDD NEU MÔN?

Cymerwch fantais o’n cynnig arbennig ar gyfer trigolion Gwynedd a Môn! Archebwch unrhyw gwrs 5 niwrnod (telerau dyddiol) am £125. Cysylltwch â ni i archebu.