Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn
1 Wythnos
Cychwyn: 08/02/2021
Gorffen: 12/02/2021
Dydd Llun - Dydd Gwener
10:00 - 16:00

Cwrs Mynediad Rhan 1

Cyfeirnod: C2123 Dosbarth Rhithiol Ar-lein
Mynediad

CWRS WYTHNOS - MYNEDIAD RHAN 1  

Dyma gwrs dysgu-o-bell (dan ofal tiwtor ar-lein) ar gyfer dechreuwyr, sy’n cyflwyno geirfa a phatrymau syml ac ymadroddion pob dydd. Mae’r pwyslais ar siarad yr iaith.  

  • dysgu’r amser presennol 
  • berfau 
  • creu brawddegau yn yr amser presennol 
  • defnyddio rhifau, trafod arian 
  • dysgu dyddiau’r wythnos, misoedd y flwyddyn, tymhorau 
  • gofyn am bethau, e.e. mewn caffi, tafarn neu siop 
  • meddiant, e.e. mae gen i/’da fi … 
  • ehangu geirfa ac ymadroddion defnyddiol 

Addas ar gyfer pobl sydd ag ychydig o gefndir yn y Gymraeg, ac sy’n gallu gwneud rhai pethau syml fel ynganu, rhifo, cyfarch ac sy’n gwybod rhai geiriau a brawddegau syml.  

Bydd pawb sy’n cofrestru ar gyfer y cwrs hwn hefyd yn derbyn sesiwn ‘dal i fyny’ ar-lein gyda thiwtor.

Dysgir y cwrs hwn drwy gyfrwng y Saesneg.