Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn
1 Wythnos
Cychwyn: 15/02/2021
Gorffen: 19/02/2021
Dydd Llun - Dydd Gwener
10:00 - 16:00

Cwrs Mynediad Rhan 2

Cyfeirnod: C2124 Dosbarth Rhithiol Ar-lein
Mynediad

CWRS WYTHNOS - MYNEDIAD RHAN 2  

Dyma gwrs dysgu-o-bell (dan ofal tiwtor ar-lein) sy’barhad o’r cwrs ar gyfer dechreuwyr. Mae’r pwyslais ar siarad yr iaith.  

  • adolygu patrymau’r amser presennol 
  • dysgu’r amser perffaith: wedi 
  • meddiant, e.e. fy nghar i, dy gar di, ei gar o/e, ei char hi 
  • creu brawddegau yn y gorffennol syml, e.e. ‘Es iiBwllheli ddoe’  
  • gofyn ac ateb cwestiwn yn y gorffennol syml 
  • mynegi eisiau neu angen •ie / nage •dysgu enwau rhannau’r corff 
  • ehangu geirfa ac ymadroddion defnyddiol  

Bydd pawb sy’n cofrestru ar gyfer y cwrs hwn hefyd yn derbyn sesiwn ‘dal i fyny’ ar-lein gyda thiwtor.

Dysgir y cwrs hwn drwy gyfrwng y Saesneg.