Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn
1 Wythnos
Cychwyn: 08/03/2021
Gorffen: 12/03/2021
Dydd Llun - Dydd Gwener
09:00 - 17:00

Cwrs Uwch ii - Rhan 1 a 2

Cyfeirnod: C2127 Preswyl
Uwch

CWRS WYTHNOS - UWCH II RHAN 1 a 2 Yn cynnwys gwersi a llety lluniaeth llawn. 

Gwerthfawrogi Barddoniaeth a Rhyddiaith

Yn ystod y cwrs difyr yma, cewch gyfle i ddarllen, gwrando ar a thrafod cerddi a darnau amrywiol o ryddiaith ar bob math o themâu.

Byddwch yn dysgu am y beirdd a'r llenorion a bydd cyfle i greu eich gwaith eich hunain hefyd, os bydd arnoch chi awydd gwneud hynny!

Cwrs llawn dop o ddadansoddi, trafod a hwyl. Os ydych chi'n hoffi llenyddiaeth ac eisiau dysgu mwy am waith beirdd, llenorion a dramodwyr Cymru, dyma'r cwrs i chi.

Mae pob cwrs Uwch 2 yn addas ar gyfer dysgwyr Cymraeg (lefel Uwch) neu Gymry Cymraeg sydd eisiau dysgu mwy am eu hanes a’u diwylliant Cymreig.

Dysgir y cwrs hwn trwy gyfrwng y Gymraeg.