Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn
1 Wythnos
Cychwyn: 10/05/2021
Gorffen: 14/05/2021
Dydd Llun - Dydd Gwener
09:00 - 17:00

Cwrs Sylfaen Rhan 1 a 2

Cyfeirnod: C2134 Preswyl
Sylfaen

CWRS WYTHNOS - SYLFAEN RHAN 1 a 2

Yn cynnwys gwersi a llety lluniaeth llawn.

Dyma gwrs sy’n adeiladu ar lefel Mynediad ac sy’n gofyn am rywfaint o brofiad o’r Gymraeg. Bydd y prif bwyslais ar siarad yr iaith, gyda chyfle i drafod pynciau pob dydd fel y teulu a ffrindiau, gwaith a diddordebau.

Byddwch yn cwblhau dwy ran y lefel Sylfaen ar y cwrs hwn.

•adolygu’r amser gorffennol cryno

•sôn am ddigwyddiadau olynol: cyn i mi…, ar ôl i mi…

•dysgu yr amser amherffaith: roeddwn i

•dyddiadau

•defnyddio arddodiaid gyda berfau

•datblygu rhagenwau, e.e. dw i wedi ei ddarllen o/e; dw i eisiau ei gweld hi

•ehangu geirfa ac ymadroddion defnyddiol

•sgwrsio gyda thrigolion lleol

Er y bydd y cwrs hwn yn cael ei ddysgu drwy gyfrwng y Saesneg ar y dechrau, yn raddol bydd y Gymraeg yn cymryd ei lle fel y brif iaith gyfathrebu.

YN BYW YNG NGWYNEDD NEU MÔN?

Cymerwch fantais o’n cynnig arbennig ar gyfer trigolion Gwynedd a Môn! Archebwch unrhyw gwrs 5 niwrnod (telerau dyddiol) am £125. Cysylltwch â ni i archebu.