Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn
1 Wythnos
Cychwyn: 17/05/2021
Gorffen: 21/05/2021
Dydd Llun - Dydd Gwener
10:00 - 16:00

Cwrs Canolradd Rhan 1 a 2

Cyfeirnod: C2135 Dosbarth Rhithiol Ar-lein
Canolradd

CWRS WYTHNOS - CANOLRADD RHAN 1 a 2

Dyma gwrs dysgu-o-bell (dan ofal tiwtor ar-lein) sy’n adeiladu ar lefel Sylfaen. Bydd cyfle i ddatblygu sgiliau sgwrsio, ysgrifennu, darllen a gwrando. Byddwch yn cwblhau dwy ran y lefel Sylfaen ar y cwrs hwn.

  • rhoi a derbyn gwybodaeth bersonol
  • disgrifio, gan ddefnyddio ystod eang o ansoddeiriau
  • mynegi barn
  • deall a defnyddio’r geiriau: hwn, hon, hyn, hwnnw ayb
  • dysgu’r amser goddefol
  • llongyfarch, dymuno’n dda a chydymdeimlo â rhywun
  • ehangu geirfa ac ymadroddion defnyddiol

Cymraeg fydd prif iaith gyfathrebu y cwrs hwn, er bod croeso i fyfyrwyr ddefnyddio Saesneg er mwyn deall agweddau mwyaf cymhleth yr iaith a’r ramadeg.