Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn
1 Wythnos
Cychwyn: 07/06/2021
Gorffen: 09/06/2021
Dydd Llun - Dydd Mercher
10:00 - 16:00

Cwrs Gloywi Iaith

Cyfeirnod: C2138 Dosbarth Rhithiol Ar-lein
Hyfedredd

Gloywi

Dyma gwrs dysgu-o-bell (dan ofal tiwtor ar-lein) ar gyfer dysgwyr rhugl a siaradwyr iaith gyntaf sydd eisiau cryfhau eu sgiliau, naill ai ar lafar neu’n ysgrifenedig.

Ar y cwrs hwn byddwn yn anelu at astudio’r canlynol:

  • gwallau cyffredin
  • treigladau
  • arddodiaid
  • sillafu
  • idiomau
  • adnabod patrymau Saesneg yn yr iaith Gymraeg – a’u newid am batrymau Cymreig

Addas ar gyfer pobl sy’n ddysgwyr rhugl neu’n Gymry Cymraeg iaith gyntaf sydd eisiau canolbwyntio ar loywi eu hiaith lafar ac ysgrifenedig.