Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn
37 Wythnos
Cychwyn: 15/09/2020
Gorffen: 20/07/2021
Dydd Mawrth
19:00 - 21:00

Cwrs Mynediad Rhan 1

Cyfeirnod: gd-20672 Prif ffrwd
Mynediad

Lleoliad Y Cwrs: Prestatyn (Ar-lein Dros Dro)

Oherwydd pandemig Cofid-19 byddwn ni’n dysgu ar-lein ym Mis Medi. Mi fyddwn ni’n dychwelyd i’r ystafell ddosbarth pan fydd hi’n ddiogel i ni wneud hynny.

Byddwch yn ymuno ag ystafell ddosbarth rhithwir (virtual) dan arweiniad tiwtor ac yn ddefnyddio Zoom. 

Os dach chi ddim wedi defnyddio Zoom o’r blaen, peidiwch â phoeni, mae’n hawdd iawn.  Mi fyddwn ni'n anfon cyfarwyddiadau atoch chi cyn dechrau’r cwrs. 

Cynnig Cyw Cynnar.

Os dach chi'n cofrestru ac yn talu cyn diwedd Medi, dim ond £45 ydy pris y cwrs am y flwyddyn nesaf. Cofiwch ddefnyddio'r côd Cynnar50 pan da chi'n cofrestru er mwyn cael y gostyngiad.

Cwrs Mynediad Rhan 1 - Dyma gwrs ar gyfer dechreuwyr, sy’n cyflwyno geirfa a phatrymau iaith syml ac ymadroddion pob dydd. Mae’r pwyslais ar siarad yr iaith.