Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn
37 Wythnos
Cychwyn: 16/09/2020
Gorffen: 21/09/2021
Dydd Mercher
10:00 - 13:00

Cwrs Mynediad Rhan 1

Cyfeirnod: gd-20675 Cyfunol
Mynediad

Cynnig Cyw Cynnar. Os dach chi'n cofrestru ac yn talu cyn diwedd Medi, dim ond £45 ydy pris y cwrs am y flwyddyn nesaf. Cofiwch ddefnyddio'r côd Cynnar50 pan da chi'n cofrestru er mwyn cael y gostyngiad.

Dyma gwrs ar gyfer dechreuwyr sy’n cyflwyno geirfa a phatrymau iaith syml ac ymadroddion pob dydd. Mae’r pwyslais ar siarad yr iaith. Byddwch yn cwblhau un rhan o lefel Mynediad (Gogledd Cymru). Byddwch yn treulio awr yn gweithio'n annibynnol cyn y wers a 3 awr yng nghwmni tiwtor a dysgwyr eraill. Bydd y cwrs yma yn cael ei ddysgu trwy Zoom am y flwyddyn.