Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn
34 Wythnos
Cychwyn: 24/09/2021
Gorffen: 08/07/2022
Dydd Gwener
10:00 - 13:15

Cwrs Mynediad Rhan 1 a 2

Cyfeirnod: gd-29387 Dosbarth Rhithiol Ar-lein
Mynediad

Lleoliad y Cwrs:  Rhuthun (Coleg Cambria Llysfasi)

Oherwydd pandemig Cofid-19 byddwn ni’n dysgu ar-lein ym Mis Medi.  Mi fyddwn ni’n dychwelyd i’r ystafell ddosbarth pan fydd hi’n ddiogel i ni wneud hynny. Byddwch yn ymuno ag ystafell ddosbarth rhithwir (virtual) dan arweiniad tiwtor ac yn ddefnyddio Zoom. Os dach chi ddim wedi defnyddio Zoom o’r blaen, peidiwch â phoeni, mae’n hawdd iawn. Mi fyddwn ni'n anfon cyfarwyddiadau atoch chi cyn dechrau’r cwrs.

Cynnig Cyw Cynnar Os dach chi'n cofrestru ac yn talu cyn diwedd Medi 2021, dim ond £45 ydy pris y cwrs am y flwyddyn nesaf.  Cofiwch ddefnyddio'r côd WELSH21 pan da chi'n cofrestru er mwyn cael y gostyngiad.

Cwrs Mynediad - Rhan 1 a 2 Dyma gwrs ar gyfer dechreuwyr, sy’n cyflwyno geirfa a phatrymau iaith syml ac ymadroddion pob dydd. Mae’r pwyslais ar siarad yr iaith. Byddwch yn cwblhau dwy ran y lefel Mynediad ar y cwrs hwn.